KOSAVA V3
Hrvatski Српски Bosanski
O portalu

Svrha postojanja ovog web portala je prikazivanje prikupljenih i obrađenih podataka o kakvoći zraka, te pravovremen, jednostavan i efikasan pristup javnosti informacijama vezanim za kakvoću zraka na pojedinim lokacijama u Brčko distriktu BiH.

Što je to CAQI?

Stanovništvo je istovremeno žrtva i izvor onečišćenja zraka, pogotovo u urbanim područjima. Promet je često dominantan izvor onečišćenja zraka. Iako u nekim razvijenim industrijskim gradovima industrijsko onečišćenje može biti veće od onog što ispuštaju vozila, doprinos prometa onečišćenju zraka, onog koji ljudi udišu, često prelazi 50 %, a može biti visok i do 80 %.
S obzirom na to da većina stanovništva nije u dovoljnoj mjeri upoznata s čimbenicima koji utječu na kakvoću zraka kao i onečišćujućim tvarima u zraku, za prezentiranje situacije kakvoće zraka na području europskih gradova na usporediv i lako razumljiv način svi detalji mjerenja pretvoreni su u jednu relativnu sliku nazvanu zajednički indeks kakvoće zraka, odnosno Common Air Quality Index (ili CAQI).
CAQI, definiran u sklopu CITEAIR projekta (http://www.airqualitynow.eu), obuhvaća najvažnije onečišćujuće tvari u zraku koje uzrokuju nepovoljne uvjete, a to su: ozon (O₃), dušikov dioksid (NO₂), ugljikov monoksid (CO), sumporni dioksid (SO₂), lebdeće čestice (PM10) i fine čestice (PM2.5).
CAQI pretvara koncentracije onečišćujućih tvari u jedan indeks kakvoće zraka koji ima 5 razina definiranih ljestvicom od 0 (odličan) do > 100 (jako onečišćen). CAQI određuje onečišćujuća tvar s najvećom koncentracijom, tako da povišena CAQI vrijednost ukazuje na lošu kakvoću zraka. Koncentracija svake sastavnice određuje indeks klase. Isprva se CAQI izračunava za svaku pojedinačnu tvar, a agregirana CAQI vrijednost određuje se najvećom od CAQI vrijednosti pojedinačnih onečišćujućih tvari. Izračun indeksa vrši se automatski.
Važno je napomenuti da CAQI ne implicira bilo kakve zdravstvene učinke ili posljedice onečišćenja zraka na zdravlje čovjeka niti je u izravnoj vezi s normativno-pravnim propisima kojima je regulirano ovo područje. Temeljni ciljevi CAQI-ja jesu podizanje svijesti stanovništva i utjecaj na ponašanje pojedinca koje posredno ili neposredno utječe na kakvoću zraka.

Napomena: Podatci o mjerenjima automatski se objavljuju bez prethodne provjere i podložni su naknadnim promjenama bez upozorenja.